CDA: EU moet dierenextremisten aanpakken

18-04-2019

Het CDA wil dat de Europese Commissie actie gaat ondernemen tegen terrorisme en misdrijven door extremistische dierenactivisten. “De afgelopen maanden en jaren nemen illegale stalinbraken, vernielingen en doodsbedreigingen door internationaal opererende dierenextremisten toe”, aldus CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik, die schriftelijke vragen aan de EU-Commissie stelde. “Dierhouders in Nederland en elders in de EU voelen zich in toenemende mate bedreigd. Het is tijd voor optreden.

De EU-politica wijst erop dat ook gezinsleden van boeren door stalinbraken en bedreigingen lijden onder een ernstig toegenomen gevoel van onveiligheid. Bij de Nederlandse overheid bestaat op het moment nog onvoldoende inzicht in de aard en omvang van bedreigingen aan het adres van dierhouders, vanwege een ontbrekende aparte registratie van deze categorie misdrijven.

EU-Commissaris Věra Jourová van Justitie en de lidstaten moeten daarom van Schreijer-Pierik komen met een overzicht van bedreigingen en andere strafbare feiten door extremistische dierenactivisten en van aangiftebereidheid van boeren in de verschillende EU-lidstaten. “Een tijdlang leken deze misdrijven in aantal en hevigheid af te nemen, maar er is nu in Nederland en andere EU-landen een duidelijke toename van de activiteiten van deze internationale netwerken aantoonbaar. Ook de EU moet in het optreden tegen deze netwerken een veel actievere rol opnemen en dierhouders beschermen, door proactieve coördinatie met de lidstaten en door inzet van Europol.

Klik HIER voor de Schriftelijke vragen van Annie Schreijer-Pierik aan de Europese Commissie.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's