CDA: EU-diergeneesmiddelenwet pakt antibioticaresistentie aan

25-10-2018

Vandaag bekrachtigde het Europees Parlement het akkoord tot invoering van een Europese diergeneesmiddelenverordening. “Antibioticaresistentie dreigt ons gezondheidssysteem voor mens en dier terug te werpen naar Middeleeuwse toestanden. Daarom moeten we strijden tegen misbruik van antibiotica, ook bij dieren. Dieren kunnen een bron van antibioticaresistentie zijn die de menselijke gezondheid bedreigt, zoals via Salmonella”, waarschuwt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik die de afgelopen vier jaar in de parlementaire commissie volksgezondheid aan de omvangrijke wetgeving werkte. “Met deze wetgeving pakt de EU antibioticaresistentie krachtig aan.

Essentiële doelstelling van Schreijer-Pierik en haar Franse EVP-collega, onderhandelaar en rapporteur Françoise Grossetête, was om landen buiten de EU te verplichten de Europese standaarden tegen antibioticamisbruik toe te moeten passen. “Onze handelspartners in derde landen moeten deze EU-regels hanteren als zij nog dierlijke producten naar Europa willen blijven exporteren. Dat gelijke speelveld is letterlijk van levensbelang – ook voor Europese dierhouders. We mogen hen geen normen opleggen die vervolgens door invoer van dezelfde producten uit landen buiten de EU niet wordt geëerbiedigd”, benadrukt Schreijer-Pierik. “Nederlandse dierhouders verminderden de afgelopen jaren hun antibioticagebruik al met meer dan 65 %. Dat is mogelijk. Maar die inspanningen worden nu eindelijk beschermd en niet langer door importen met lagere normen van buiten Europa ondermijnd.

In Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Oekraïne wordt nog steeds antibiotica als groeibevorderaar gebruikt. “Gevaarlijk voor mens en dier, voor onze voedselvoorziening”, aldus de CDA-politica.

Preventief gebruik van antibiotica voor veterinaire toepassingen wordt door de nieuwe wetgeving sterk aan banden gelegd en ingeperkt. Bovendien zal er op voorstel van het CDA een lijst van belangrijke antibiotica voor de laatste lijn worden opgesteld, die nog uitsluitend in de humane gezondheidszorg mogen worden toegepast. Ook bepleitte Schreijer-Pierik met succes maatregelen die de bureaucratie voor de toelating van nieuwe diergeneesmiddelen verminderen. “Europa moet de veterinaire innovatie in de sector bevorderen, niet belemmeren.”

Voor het einde van dit jaar stemmen de ministers voor volksgezondheid over het bereikte onderhandelingsakkoord. In 2022 wordt de wetgeving van kracht.

Agenda

Laatste Video's