CDA: EU-Commissie nalatig bij bescherming bijzondere vogels en dierenwelzijn Oostvaardersplassen

24-04-2018

Onbegrijpelijk en nalatig”, zo omschrijft CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik de reactie van de Europese Commissie over het omstreden provinciale grote grazersbeleid in Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen. Ze eist in schriftelijke vervolgvragen vandaag dat de Commissie met spoed achter de nodige gegevens aangaat en alsnog kennis neemt van de zorgwekkende constateringen van emeritus-hoogleraar ecologie Frank Berendse, dierenarts Jan Greve en andere wetenschappers. Berendse constateerde begin maart dat er geen bijzondere vogelsoorten meer in het kaalgevreten gebied voorkomen.

Terwijl juist voor deze beschermde vogels dit Natura 2000-gebied in Europa is aangewezen”, zegt Schreijer-Pierik. “Als die beschermde vogelstand door dit provinciaal wanbeleid verslechtert, kan Brussel een inbreukprocedure tegen Nederland beginnen en zelfs naar het Hof van Justitie stappen.

De CDA-politica stelde de Europese Commissie eerder vragen over de verwoesting van broedplaatsen, struweel en habitats door verhongerende grote grazers. Daarop antwoordde EU-commissaris Karmenu Vella (Natuur) dat de Europese Commissie nog geen negatieve gevolgen van het provinciaal grote grazersbeleid voor de stand van beschermde vogels en habitats in het EU-natuurgebied bekend zijn.

De Eurocommissaris gaf wel aan dat ook door Flevoland verplichte ‘passende graasniveaus’ in acht moeten worden genomen voor de bescherming van soorten en habitats in Oostvaardersplassen. Maar de verhongering van de helft van de konikpaarden, Heckrunderen en edelherten in de afgelopen winter en het kille vroege voorjaar blijft volgens ‘Brussel’ een “exclusieve nationale bevoegdheid”, aangezien het volgens Vella geen landbouwhuisdieren betreft en EU-dierenwelzijnswetgeving in dat geval niet geldt.

Er schort iets aan het Europees toezicht op Natura 2000”, constateerde de CDA-Europarlementariër eerder al. Nu voert ze de druk op de EU-Commissie verder op. “Het gebied is kaalgevreten en de natuurwaarden zijn ernstig aangetast. Waarom weigert de Europese Commissie nu om nota bene door overheidsdiensten uitgezette, verwilderde paarden en runderen te erkennen als landbouwhuisdieren? Deze weigering opent de juridische achterdeur voor dierverwaarlozing in Europa als men zomaar middels ‘verwildering’ achter een omheining de Europese dierenwelzijnswetten kan omzeilen!

Woensdag (morgen) presenteert de commissie-Van Geel haar definitieve advies voor de toekomst van Oostvaardersplassen en het grote grazersbeleid. Schreijer blikt vooruit: “De milieucommissie van het Europees Parlement wil geen toekomstige EU-subsidies naar dit wanbeleid. Als je er een hek omheen zet, dan ben je beheerder en moet je actief beheren, zei dierenarts Jan Greve eerder terecht over de dieren in Oostvaardersplassen. Wat mij betreft wordt het overschot aan paarden en runderen uit het gebied gehaald, naar elders overgebracht en de achterblijvende rest actiever beheerd.

Klik HIER voor de vervolgvragen.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's