CDA eist krachtige EU-aanpak medicijnresten in water

29-11-2017

BRUSSEL – De Europese Commissie moet vaart maken met de aanpak van waterverontreiniging door farmaceutische stoffen. CDA-Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik, woordvoerder water en milieu, roept de EU daartoe woensdag op. “Overheden van de EU-lidstaten, burgers, farmaceuten, waterschappen, waterzuiveringsbedrijven en andere belanghebbenden wachten al vele jaren vergeefs op een strategie van de Europese Unie voor medicijnresten in water”, aldus Schreijer-Pierik. “Het is nu tijd voor Europa eindelijk meer duidelijkheid te geven en de wettelijke verplichtingen na te komen met een krachtig plan van aanpak.”

Onderzoek van KWR Watercycle Research Institute en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) tonen aan dat uit de Europese stroomgebieden van onder meer Maas en Rijn jaarlijks honderd ton aan geneesmiddelenresiduen de Nederlandse rivierendelta en Noordzee instroomt. Via de riolen van woonwijken, zorginstellingen en ziekenhuizen stroomt 140 ton aan medicijnresten in het oppervlaktewater, schat het RIVM. Dat waarschuwde met een rapport al in 2016 voor de risico’s van medicijnresten voor het watermilieu, de volksgezondheid en drinkwaterwinning.

Verontreiniging van het oppervlaktewater door medicijnresten vormt volgens haar een “nauwelijks bekende, niet actief gemonitorde en te weinig in kaart gebrachte” bedreiging voor het aquatische milieu en voor in het water levende dieren organismen. Weefselschade, gedrags- en geslachtsverandering zijn bij vissen en kreeften vastgesteld.

Ophoping van verontreinigende stoffen in de natuur en mogelijk verlies van biodiversiteit kunnen optreden en de gevolgen voor de volksgezondheid en de toekomst van de drinkwaterwinning zijn ook nauwelijks in kaart gebracht, waarschuwt Schreijer-Pierik. Volgens de CDA-Europarlementariër moet de Europese Commissie in haar strategie de oorzaken van de verontreiniging in kaart brengen en de vervuiling bij de bron worden aangepakt op de economisch en vanuit milieuoogpunt doeltreffendste manier.

Nu nog langer wachten is niet verstandig. In de komende twee jaar wordt de EU-waterwetgeving geëvalueerd; de medicijnrestenproblematiek moet in deze wetgeving worden opgenomen”, benadrukt Schreijer-Pierik.

Röntgencontrastmiddelen uit ziekenhuizen, pijnstillers, antibiotica en antipsychotica vormen de belangrijkste farmaceutische stoffen die in het oppervlakte- en grondwater worden aangetroffen. Woensdag hield de christendemocratische EVP-Fractie in het Europees Parlement een gedachtewisseling over het dossier medicijnresten. De Europese Commissie kondigde aan “binnenkort” te starten met een zogeheten publieksconsultatie over het thema.

Klik HIER voor de schriftelijke vragen.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's