CDA: Duurzame landbouw – van boer tot bord of straks tekort?

20-05-2020

Eurocommissaris Timmermans presenteert vandaag zijn plannen voor verduurzaming van de landbouw, de Boer tot Bord-strategie (“Farm to Fork”, F2F). Gelijktijdig publiceert de Europese Commissie ook de EU-biodiversiteitsstrategie. “De timing is beroerd. De grote vraag die bij mij opkomt: Hebben we straks voedsel ‘van boer tot bord’ of vooral een enorm tekort – aan voedsel, financiën en meststoffen?”, aldus CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. “Een onderbouwd verdienmodel voor het behoud van boerenfamilie- en gezinsbedrijven ontbreekt in deze strategie.

Volgens de politica is naast het ‘wat en hoeveel’, vooral het ‘hoe’ van belang. “Gaat de Europese Commissie met de lidstaten gangbare boeren straffen of stimuleren om over te schakelen naar biologische landbouw, zodat de ambtelijke procentuele doelstelling wordt bereikt?” De doelstellingen voor het verminderen van gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen roepen meer vragen op dan ze beantwoorden, stelt Schreijer-Pierik. “Onze boeren en tuinders verdienen een eerlijke referentiedatum, zodat de reeds bereikte reducties van voorlopers in de rekensom worden meegenomen. Ook is het broodnodig dat Brussel eindelijk mineralenconcentraat uit verwerkte mest als CO2-neutrale groene kunstmestvervanger toestaat. Alleen zo kunnen we verdere uitputting van landbouwbodems en een chronisch tekort aan meststoffen voorkomen.” Schreijer-Pierik twijfelt aan de haalbaarheid in wereldwijd economisch opzicht. “Hoe gaat de EU in dit kader oneerlijke concurrentie door invoer van goedkope, niet duurzame landbouwproducten uit andere werelddelen voorkomen op een houdbare WTO-conforme wijze?

Positief is de CDA-politica over het voornemen om landschappen en landschapselementen zoals houtwallen te herstellen. Schreijer-Pierik waarschuwt echter voor de EU-doelstelling om bovenop de bestaande 26 procent nog eens vier procent van het Europese landoppervlakte tot wettelijk beschermde natuurgebieden te verklaren: “Het kabinet mag absoluut niet akkoord gaan met de aanwijzing van nóg méér Natura 2000-gebieden in Nederland. De stikstofcrisis heeft geleerd welke gevolgen Natura 2000 heeft voor bedrijven en burgers. Laten we kiezen voor meer agrarisch natuurbeheer met een daaraan verbonden marktconforme beloning voor ecosysteemdiensten geleverd door boerenfamilie- en gezinsbedrijven.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's