CDA dringt aan op medewerking Brussel bij oplossing knelgevallen

03-07-2018

STRAATSBURG – De Europese Commissie moet snel met oplossingen voor de knelgevallen in de Nederlandse melkveehouderij komen. Dat vraagt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik in schriftelijke spoedvragen aan de Europese Commissie. Vanwege de gekozen referentiedatum voor veebezetting is de toekomst van enkele honderden boerengezinnen door invoering van het fosfaatrechtenstelsel van de Nederlandse overheid op de helling komen te staan. Schreijer-Pierik pleitte eerder deze maand al met verschillende prominenten – onder wie Bennie Jolink en hoogleraar Willem Bruil – voor een ruimhartige regeling voor de melkveeknelgevallen.

Het is onaanvaardbaar dat in Nederland toekomstbestendige gezinsbedrijven met duurzame stallen en veelal voldoende grond voor hun melkkoeien kapotgaan: een economische én menselijke ramp”, stelt de CDA-politica. “Tegelijkertijd mogen de overige melkveehouders niet verder de dupe worden van een nieuw reddingsplan voor hun beknelde collega’s. Voor het behoud van derogatie in Brussel tot 2020 heeft de sector gemeenschappelijk de afgelopen twee jaar voldoende zware offers gebracht.

Door haar spoedvragen aan de Europese Commissie wil Schreijer-Pierik de missie van minister Schouten en het Haagse pleidooi van CDA-collega Jaco Geurts en andere Kamerleden in Brussel verder kracht bijzetten. De Tweede Kamer stuurde landbouwminister Carola Schouten vorige week nogmaals op pad naar Brussel. Schouten moet daar opnieuw overleggen of er tóch nog financiële en milieumogelijkheden zijn om melkveehouders in de knelgevallencategorie te ontzien die failliet dreigen te gaan door het fosfaatrechtenstelsel.

Het CDA wil dat de Europese Commissie aangeeft of een oplossing middels tijdelijke, aflopende ontheffingen voor fosfaatrechten mogelijk is binnen de regelgeving voor staatssteun en het voor de derogatie afgesproken milieuplafond, om zo het financiële voortbestaan van de beknelde gezinsbedrijven veilig te stellen. Brussel moet van Schreijer-Pierik proactief met oplossingen en voorstellen komen. “Mondeling zeggen de Eurocommissarissen mij al twee jaar lang oplossingen toe voor een transitiemodel voor de Nederlandse dierhouderij, binnen de bestaande afspraken met andere EU-landen. Nu moet de Europese Commissie ook eens concreet alternatieven voor die transitie leveren.” Ook een tijdelijke uitwisseling met de sector varkenshouderij en een daarmee gepaard gaande kleine afroming van uitstootrechten en warme sanering in de geest van het Nederlands regeerakkoord moeten volgens Schreijer-Pierik door Brussel bekeken worden.

Door een degelijk, integraal Europees transitiemodel kan de reeds jaren durende huidige situatie van onzekerheid ten gevolge van onduidelijke nationale uitvoering van milieuafspraken – waarbij alleen verliezers ontstaan – worden omgebogen tot een win-winsituatie: voor waterkwaliteit, klimaat én toekomstbestendige agrarische gezinsbedrijven.

De Eurocommissarissen moeten Schreijer-Pierik binnen drie weken antwoorden.

Klik HIER voor de aan de Europese Commissie gestelde spoedvragen.

Agenda

Laatste Video's