CDA: derogatie moet tijdiger en gewasspecifiek

25-04-2018

Het besluit over de derogatie moet voortaan tijdiger en specifieker, vindt CDA-Europarlementariër Schreijer-Pierik. Nu kwam het besluit van het Nitraatcomité over dierlijke mest in Nederland pas op 4 april, met terugwerkende kracht tot 1 januari. Schreijer-Pierik vraagt bovendien om gewasspecifieke derogaties.

Het besluit was positief, maar liet veel te lang op zich wachten“, vindt Schreijer-Pierik. “Net als in 2014 kampten boeren met aanzienlijke onzekerheid in de bedrijfsvoering. Vóór het bemestingsseizoen in februari moet er duidelijkheid zijn.

Schreijer heeft in schriftelijke vragen aan Eurocommissaris Karmenu Vella van Milieu en Waterkwaliteit om opheldering gevraagd. “Zo ga je niet met boeren en ondernemers om. De Europese Commissie moet er zorg voor dragen dat dit scenario zich niet herhaalt in 2020.”

De maatschappelijke en economische druk op boeren is enorm. Bijgevolg ook de psychologische stress van deze groep. Gezien de enorme offers die melkveehouders in Nederland de afgelopen tijd gebracht hebben voor de nieuwe derogatie en om aan eisen van andere lidstaten en de Europese Commissie voor de toenmalige derogatie te voldoen, moet er door de politiek met hen respectvoller worden omgegaan”, zegt Schreijer. Tijdige duidelijkheid over derogatie en mestregelgeving zijn daarbij onmisbaar aldus de CDA-Europarlementariër.

Schreijer-Pierik ergert zich over de verwarrende en tegenstrijdige uitspraken van Nederlandse politici voorafgaand aan de goedkeuring van de derogatie. Volgens Schreijer-Pierik werden onterecht ‘kalverfraude- en mesthypes’ gecreëerd. “Het moet ook in het Europese mest- en waterbeleid gaan om feiten, om wetenschap. Niet om emoties en verborgen agenda’s.

Daarom wil Schreijer-Pierik voortaan een gewasspecifieke derogatie voor grasland en meerdere akkerbouwgewassen. “De huidige systematiek is verouderd. Het is onwerkbaar voor akkerbouwers en slecht voor de bodemgezondheid in Nederland en Europa. Wat er van de bodem af gaat, moet er ook weer op kunnen. Dat mag in sommige andere lidstaten nu al van Brussel. Gelijke monniken, gelijke kappen.

Volgens de CDA-politica is een nieuwe gewasspecifieke derogatie na 2019 essentieel voor het sluiten van regionale mineralenkringlopen en bijvoorbeeld de systematiek van ‘buurtcontracten’. “Minder uitspoeling, minder emissies en een kleinere CO2-voetafdruk.

Klik HIER voor de schriftelijke vragen

Agenda

Laatste Video's