CDA blij met streep door plantpatent: ‘Geen octrooi op leven’

15-05-2020

BRUSSEL – Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) reageert “zeer verheugd” op het definitieve oordeel van de grote kamer van beroep van het Europees Octrooibureau (EOB). Dat heeft in een uitspraak van deze week bevestigd dat er juridisch geen octrooien meer mogen worden verleend op essentieel biologische processen. De grote kamer van beroep zet met haar uitspraak een blijvende streep door plantoctrooien. Op planten en eigenschappen die het resultaat zijn van klassieke veredeling kan daarmee in Europa geen octrooi worden aangevraagd. “De broccoli, tomaat en andere gewassen en hun natuurlijke eigenschappen mogen nu geen exclusief eigendom worden van enkele multinationals”, benadrukt Schreijer-Pierik. “De natuur, voedselgewassen en ook groente en fruit behoren de gehele mensheid toe. Deze uitspraak is van levensbelang voor innovatie in de veredelingssector en voor voedselzekerheid in een tijd van klimaatverandering en stijgende wereldvoedselvraag.

Sinds 2015 was de CDA-Europarlementariër namens de grote christendemocratische EVP-Fractie initiatiefnemer van de resoluties waarin het Europees Parlement zich fel kantte tegen het verlenen van patenten op planten en natuurlijke processen. In september 2019 agendeerde Schreijer-Pierik opnieuw een resolutie, nadat eerder een technische kamer van beroep van het EOB in december 2018 had gepoogd een eerder verbod op plantpatenten nietig te verklaren.

Met het definitieve oordeel komt de grote kamer van beroep van het EOB deze week tegemoet aan de politieke en maatschappelijk onrust die er bestond over octrooiverlening van planteigenschappen die werden geclaimd door grote bedrijven. “Octrooien op essentieel biologische processen, op leven dus, zijn nooit de intentie geweest van ons als Europese medewetgever en zijn nu niet langer mogelijk. De zogeheten kwekersvrijstelling stond voor ons altijd en staat nu ook juridisch definitief buiten kijf”, aldus de CDA-politica.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's