CDA: blij met EU-akkoord met China over wederzijdse bescherming van specialiteiten

12-11-2020

BRUSSEL – EU-producten met een geografische aanduiding zoals dranken en kazen worden voortaan beschermd tegen misbruik en namaak in China. Op woensdag steunde het Europees Parlement een deal tussen de EU en China die de namen van 200 Europese en Chinese voedselspecialiteiten beschermd tegen namaak. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik: “Ik ben blij met dit resultaat. Deze economische en commerciële EU-deal gesloten met China wekt vertrouwen en heeft grote symbolische waarde, zoals mijn collega en rapporteur Iuliu Winkler (EVP-Fractie) terecht benadrukt. Deze deal belooft verdere groei van de export van Europese agrofoodproducten naar China. Deze EU-export was al meer dan €15,3 miljard waard in 2019 en ook voor Nederland van strategische economische en geopolitieke waarde.”

Afgelopen september ondertekenden de EU en China het akkoord. Het beschermt honderd Europese producten met geografische aanduidingen, waaronder Nederlandse Jenevers. Deze worden wettelijk beschermd in China tegen namaak en misbruik van de productnamen. Tegelijk gaan honderd Chinese producten dezelfde bescherming genieten in de EU. In 2019 was China de op twee na grootste bestemming voor EU-export van producten met een geografische aanduiding. Dit waren vooral wijnen, sterkedrank (jenevers e.a.) en agrofoodproducten, zoals Nederlandse Edammer en Goudakazen.

Europarlementariër Annie Schreijer is erg tevreden dat de deal in de komende vier jaar nog eens met 175 Europese en Chinese producten zal worden uitgebreid. In 2018 en 2019 was echter 80% van de EU- inbeslagnames van nagemaakte goederen afkomstig uit China, waardoor EU-leveranciers 60 miljard euro misliepen. “Dit akkoord is een goede maatstaf van de Chinese ambitie om de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht te verbeteren”, aldus Schreijer-Pierik. De Europarlementsleden verwelkomen in een resolutie de deal en noemen het “een proces van het opbouwen van vertrouwen” voor de voortgaande onderhandelingen over een wederzijds investeringsverdrag tussen de EU en China. “Tegelijkertijd blijven wij onze zorgen over de marktverstoringen door Chinese staatsbedrijven, staatssubsidies, gedwongen technologieoverdracht en oneerlijke handelspraktijken benadrukken”, aldus Schreijer-Pierik. Het Europees Parlement is bezorgd over berichten over uitbuiting en opsluiting van islamitische Oeigoeren in Chinese fabrieken.

Met de goedkeuring door het Europees Parlement is het nu aan de EU-lidstaten om het akkoord definitief aan te nemen. Daarna kan het per 1 januari 2021 in werking treden.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's