CDA: bezorgd over dreiging Franse jacht op grutto

15-11-2018

STRAATSBURG – “Bezorgd en woest” is ze. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik vraagt actie van de Europese Commissie nu heropening van de Franse jacht op de beschermde grutto dreigt. “De koning van de weide”, aldus de CDA-politica en boerin. “Het is onbegrijpelijk dat Frankrijk het jachtverbod op de grutto slechts met één jaar verlengd heeft. Wijst dat erop dat de jacht op de beschermde en bedreigde grutto wordt heropend, na tien jaar moratorium? Er wordt regionaal nu al jacht gemaakt op de gevoelige wulpenpopulatie in Noord-Frankrijk. Dit gaat tegen EU-wetgeving en het beginsel van één Europa in!

Een dergelijke heropening van de Franse jacht op deze beschermde vogelsoorten zou volgens het CDA inspanningen van boeren, wildbeheerders, agrarische natuurverenigingen, vogelbeschermers én Nederlandse overheden voor het herstel van de populaties teniet doen. “Terwijl provincies met vele miljoenen euro’s Europese steun hebben gewerkt aan weidevogelbeheer. Niet alleen in Nederland, ook in Vlaanderen en andere lidstaten.

De grutto en de wulp vallen onder artikel 4.2 van Vogelrichtlijn. Voor deze trekvogels moeten EU-landen als Nederland speciale beschermingsmaatregelen nemen en beschermde gebieden aanwijzen. De beperkte verlenging door de Franse overheden van het jachtverbod op de grutto en beperkte bescherming van de wulp veroorzaken onrust in andere lidstaten in de Unie, waaronder Nederland.

Schreijer-Pierik (CDA) is als Europarlementariër van de EVP-Fractie eveneens secretaris-generaal van de Europese intergroep voor Biodiversiteit, Jacht en Platteland, de parlementaire vertegenwoordiging van miljoenen jagers, natuurparken en landgoederen. Volgens haar is de Franse bejaging van beschermde vogelsoorten “in flagrante tegenspraak” met de doelstellingen van Europese wildbeheerseenheden, natuurparken en landgoederen. Ze wil dat de Europese Commissie de Franse regering en regio’s aanpakt door een inbreukprocedure. “Dit land leest al te vaak andere kleinere EU-landen de les, maar schendt mogelijk nu reeds zelf de Europese wetgeving door de jacht op de wulp. Grootschalig afschot van de grutto zou het toppunt zijn en ernstige grensoverschrijdende effecten hebben.

Klik HIER voor de schriftelijke vragen van Annie Schreijer-Pierik aan de commissie.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's