Brussel wil meedenken met Nederland over knelgevallen melkveehouderij

06-08-2018

De Europese Commissie wil meedenken met de Nederlandse regering over oplossingen voor de knelgevallen in de melkveehouderij door de fosfaatproblematiek. Dat antwoordt EU-commissaris Margrethe Vestager van Mededinging maandag op de spoedvragen van Annie Schreijer-Pierik (CDA Europarlement) over gezinsbedrijven in de melkveehouderij die op omvallen staan door de Nederlandse fosfaatrechtenwetgeving.

Annie Schreijer – Pierik: “Ik vind dat Den Haag met Brussel nu gezamenlijk moet werken aan een oplossing voor de knelgevallen, zonder generieke korting van andere melkveehouders.

Volgens EU-commissaris Vestager is binnen de kaders van het geldende staatssteunbesluit weliswaar geen ontheffingenstelsel voor de knelgevallen mogelijk. Daarvoor zouden een nieuwe staatssteunbeoordeling en –beschikking door Brussel nodig zijn. Toch benadrukt de Eurcommissaris dat de toekenning van fosfaatrechten door de Nederlandse overheid aan melkveebedrijven volgens de Europese richtsnoeren “in overeenstemming moet zijn met de verwachte behoeften van elke begunstigde.”

Genoemde formulering ‘verwachte behoeften’ geldt expliciet ook voor de knelgevallen in de Nederlandse melkveehouderij, aldus Vestager. “Met betrekking tot de verwachte behoeften van de landbouwers waarnaar het geachte Parlementslid verwijst, en op voorwaarde dat de bij het staatssteunbesluit vastgestelde bovengrens niet wordt overschreden, zouden aan deze landbouwers in het kader van het goedgekeurde stelsel fosfaatrechten kunnen zijn toegewezen op basis van hun verwachte behoeften.

Schreijer: “Door haar woordkeuze houdt Eurocommissaris Vestager een slag om de arm wegens de talrijke rechtszaken die beknelde melkveehouders tegen de Nederlandse overheid hebben aangespannen. Het is nu een warboel in Nederland. De Brusselse lijn blijft echter: wij geven staatssteun- en milieukaders mee, wij willen meedenken over oplossingen, maar de uitvoering blijft uiteindelijk wel Nederlands beleid en nationale wetgeving.

Vestager heeft niet alle vragen van het CDA beantwoord, betreurt Schreijer-Pierik. “Helaas geeft de Europese Commissie geen duidelijkheid over de tijdsspanne van een nieuwe staatssteunbeschikking of over alternatieve oplossingen, zoals een tijdelijke, beperkte uitwisseling van rechten in combinatie met de warme sanering van de varkenshouderij of rechten verkregen uit nieuwe stoppers- en fiscale regelingen mogelijk zijn. De extra milieuwinst die uit een combinatie met beperkte afroming van rechten elders in een transitiemodel behaald kan worden, wordt niet besproken in deze schriftelijke beantwoording. Immers, een verhoging van de generieke korting op de fosfaatrechten van de overige melkveehouders blijft onaanvaardbaar.

Volgens Schreijer-Pierik blijft er nog voldoende te bespreken in vervolgoverleg met de Eurocommissaris van Milieu, Karmenu Vella, en met Eurocommissaris voor Landbouw, Phil Hogan. De besprekingen moeten de komende weken in Brussel plaatsvinden, als voordien geen bevredigende oplossing door het ministerie van LNV voor de beknelde gezinsbedrijven in de melkveehouderij in zicht is. “Zomerreces of niet, Den Haag moet nu aan de slag om verdere chaos in de sector en een drama voor de desbetreffende gezinsbedrijven te voorkomen!

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's