Brussel onderzoekt wegblijven vogels Oostvaardersplassen

14-06-2018

De Europese Commissie onderzoekt berichten over bijzondere vogelsoorten die zijn vertrokken uit de kaalgevreten Oostvaardersplassen. Dat heeft de EU-commissaris Vella (Natuur) geantwoord op vragen van Annie Schreijer-Pierik (CDA Europees Parlement). Het natuurgebied valt onder de Vogel- en Habitatrichtlijn van de Europese Unie.

Brussel wil zo nodig samen met Nederland de situatie verbeteren: “Als uit de resultaten van het onderzoek een aanzienlijke achteruitgang van vogelpopulaties in het gebied of een aanzienlijke verslechtering van de habitats als gevolg van verkeerde cijfers van grote grazers blijkt, zal de Commissie de zaak samen met Nederland onderzoeken om de naleving van de richtlijn te waarborgen.”

Planten en struiken in de Oostvaardersplassen waren eind vorig jaar zo kaalgevreten dat zelfs vogels er geen voedsel meer vonden. De bijzondere soorten vertrokken, waarschuwde ecoloog Frank Berendse in Omroep Flevoland. In het gebied leefde een overmaat aan hongerige herten en paarden, waarvan velen inmiddels een hongerdood stierven. De adviescommissie-Van Geel raadde aan om veel resterende dieren af te voeren en af te maken. Dat moet het evenwicht in de natuur te herstellen. Op 11 juli stemmen Provinciale Staten van Flevoland over een nieuw beheersplan voor de Oostvaardersplassen.

Annie Schreijer-Pierik is verheugd dat Brussel eindelijk de Oostvaardersplassen onderzoekt. “Dat had al veel eerder moeten gebeuren. Dan was waarschijnlijk veel dierenleed voorkomen. Positief dat de commissie Van Geel adviseerde om in te grijpen, maar dit is hopelijk de definitieve stok achter de deur om geen dieren meer te verwaarlozen en te laten verhongeren.”

Schreijer wil dat Brussel er niet alleen de vogels, maar ook het aantal grote grazers beoordeelt. De Europese Commissie beweert echter dat het daartoe niet bevoegd is, omdat het wilde natuur zou zijn. “Onzin om te zeggen dat de Oostvaardersplassen wilde natuur is: er staat een hek eromheen! De dieren kunnen geen kant op. Dit is een Europees natuurgebied, dus moet Europa ook toezien op goede leefomstandigheden!”

Klik HIER voor de schriftelijke vragen van Annie Schreijer-Pierik aan de commissie.

Klik HIER voor het antwoord van de heer Vella namens de Commissie.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's