Boetesysteem CBS voor boeren géén Europees beleid

14-10-2016

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is volgens de Europese Commissie helemaal niet verplicht om boetes tot 1500 euro op te leggen aan boeren die niet meewerken aan een enquête. EU-commissaris Marianne Thyssen (Sociale Zaken) antwoordde dit op vragen van Annie Schreijer-Pierik (CDA-Europarlement). Eerder stelde het CBS dat Europese wetgeving Nederland ertoe dwingt een boetesysteem in te voeren.

De EU-commissaris schrijft dat de wijze waarop het CBS enquêtes afneemt, gebaseerd is op nationale wetgeving. “Uit de reactie van de Europese Commissie blijkt dat het CBS onterecht naar de EU heeft gewezen en dat er helemaal geen voorschriften zijn voor de verzamelmethodes van landbouwgegevens”, aldus Schreijer-Pierik.

Daarnaast liet Thyssen dat het CBS de praktijkervaringen van statistiekbureaus in andere EU-lidstaten als voorbeeld zou kunnen nemen. Schreijer-Pierik: “De Europese Commissie maakt hier mee duidelijk dat het absoluut niet nodig is om meteen naar zware middelen als een boetesysteem te grijpen”.

De Europese Commissie geeft ook aan dat lidstaten verplicht zijn om bepaalde landbouwgegevens te verzamelen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Thyssen pleit in haar reactie voor “billijke en evenwichtige oplossingen” bij een dalende representativiteit van enquêtes. Annie Schreijer-Pierik: “Boetes tot 1500 euro, zoals het CBS die wil opleggen, passen volgens mij niet bij het streven naar een evenwichtige oplossing”.

Bijgaand de antwoorden van EU-commissaris Thyssen:

Klik hier voor een bericht over de CBS-boetes voor boeren.

Voor meer informatie: persmedewerker Kees Bos, gsm 0032 470 473 183

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's