Blog Boerderij.nl Annie Schreijer-Pierik: ‘Natuur onderhoudt zich ook zonder Natura-2000 aanwijzing’

14-01-2020

‘Natuur onderhoudt zich ook zonder Natura-2000 aanwijzing’

Al 600 jaar beheert Landgoed Singraven bij Denekamp in Overijssel zijn eigen natuur op. Dankzij deze eigen manier van beheer leeft de zeldzame middelste bonte specht in dit gebied. Een mooi voorbeeld van natuur die zich zonder extra regelgeving vanuit de politiek onderhoudt. Echter, nu wil de Vogelbescherming Landgoed Singraven aanwijzen als Natura-2000 gebied. Hierdoor is het gebied juist onderhevig aan meer regelgeving dat averechts werkt voor Landgoed Singraven. De wereld op zijn kop en dit is nog maar het tipje van de ijsberg! “Nederland en Nederlandse ngo’s zetten regio’s en ons beknelde land verder op slot door nog meer Natura-2000 gebieden op te eisen”, aldus Annie Schreijer-Pierik (CDA/EVP). Boeren en landgoedeigenaren doen al enorm veel aan natuurbescherming en -onderhoud. Deze hardwerkende ondernemers mag je niet bestraffen met regelgeving die averechts werkt op deze prachtige gebieden vol beschermde vogelsoorten. Een landgoed heeft een rentmeester die de waarden op de lange termijn in evenwicht houdt, waardoor er ook aandacht is voor leefbaarheid en de balans van ecologie en economie blijft gewaarborgd.

Daarnaast is het van belang dat bufferzones in Natura-2000 gebieden niet continu onnodig zullen toenemen in elke nieuwe zes-jaarlijkse-fase van het beheerplan omdat bepaalde natuurwaarden achteruitgaan. Bij de evaluatie van het beheerplan draait het namelijk niet enkel en alleen om de Natura-2000 gebieden maar om de balans in het gebied inclusief de omliggende landbouw- en cultuurgronden.

Europees perspectief
Veel eisen waaraan een Natura-2000 gebied moet voldoen beknellen niet alleen de landbouw, maar ook de bestaande duurzame, ecologische bosbouw: een enorme kaalslag van duizenden hectares bomen in Nederland voor abstracte doelen als verschraling en stikstofeisen van de Natura-2000 tekentafel, terwijl de nieuwe Green Deal van Ursula von der Leyen (CDU) en Frans Timmermans (PvdA) vraagt om 2 miljard extra bomen in Europa. Dit is tegenstrijdig beleid en werkt klimaatbeleid tegen veroorzaakt door tekentafelnatuuridealen.

Schreijer-Pierik: “Als secretaris-generaal van de heropgerichte Intergroep Biodiversiteit, jacht en platteland ken ik als geen ander het belang van landgoederen en natuurparken voor concrete verbetering van biodiversiteit, flora en fauna.” Hierin is het juist een positief effect dat landgoederen en boeren samenwerken voor een betere biodiversiteit en toename aan diersoorten. Deze prestaties worden in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU in 2022 beloond.

Uiteindelijk is het een strijd om het bezit van grond: landbouwgronden op het platteland zijn in crisis en monetaire onzekerheid, zoals in de eurozone altijd de veiligste beleggingen, leveren hectaretoeslagen op en zijn daarom extra begeerd door multinationals en grote investeerders; macht en kapitaal. Dus boeren en landgoederen niet juridisch uitroken door meer maatregelen te eisen, bufferzones te vergroten en nog meer Natura-2000 gebieden aanwijzen. Boeren en landeigenaren niet afstraffen, maar belonen voor hun biodiversiteit- en klimaatprestaties op landbouwgrond. Als laatste is het noodzakelijk om alle onnodige, extra provinciale en nationale Nederlandse koppen uit de doelstellingen van huidige Natura-2000 gebieden in Nederland radicaal op te schonen.

Mijn blog op Boerderij.nl is ook HIER te lezen.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's