Blog boerderij.nl Annie Schreijer-Pierik: “Kunstmestvervangers: stapje gezet, nog vele stappen te gaan!”

02-04-2019

Kunstmestvervangers: stapje gezet, nog vele stappen te gaan!

De exportomstandigheden voor organische en dierlijke meststoffen in de EU worden verbeterd nu het EU-Parlement woensdag akkoord ging met de nieuwe handelswetgeving voor bemestingsproducten. Goed voor de export van Nederland meststoffenland!

Anders dan de beeldvorming in onze regio- en landbouwmedia was, ging de discussie vooral over cadmiumgehaltes en EU-afhankelijkheid van Rusland of Marokko voor fosfaatkunstmest. In de nieuwe wet ontbreekt helaas de belangrijkste juridische stap voor kringlooplandbouw en vermindering van de CO2-voetafdruk: erkenning van hoogwaardige bemestingsproducten uit verwerkte dierlijke mest (zoals mineralenconcentraten) als groene kunstmestvervangers (boven de gebruiksnorm voor stikstof uit dierlijke mest per ha uit de hopeloos verouderde Nitraatrichtlijn en derogatiebeschikking) is hierin juridisch nog steeds niet definitief geregeld. Het blijft afhangen van de welwillendheid van de toekomstige Europese Commissie….

Mineralenconcentraten uit verwerkte dierlijke mest zouden uit wetenschappelijk oogpunt als groene kunstmestvervangers erkend moeten worden. Onderzoeksresultaten tonen dat al aan. In het debat antwoordde Eurocommissaris Timmermans (PvdA) me woensdag dat hij vertrouwen heeft dat er op termijn wel erkenning zal kunnen komen, ondanks het ontbreken van een harde wettelijke grondslag in de nieuwe meststoffenhandelswet zelf.

Maar zal deze mondelinge toezegging namens de aftredende Europese Commissie genoeg blijken?

In 2017 pleitte ik er in een wetsvoorstel voor om het rechtstreeks wettelijk te regelen. Andere fracties en EU-landen blokkeerden dit CDA-voorstel echter. De Europese Commissie werkte mijn wetgevingsvoorstel voor directe toelating tegen, gesteund door mails van activisten. Geruchten, jaloerse broodnijd werden verspreid: erkenning van mineralenconcentraat zou veehouders in andere lidstaten benadelen ten opzichte van hun innovatieve Nederlandse collega’s.

U kent het dramatische verloop van het dossier pulsvisserij, waarin de EU-Commissie verklaarde voorstander te zijn en zelfs met een heus wetsvoorstel voor totale toelating kwam, anders dan in dit mestdossier. Na jaloezie uit andere EU-landen was in dat dossier de draai compleet en dreigt diezelfde EU-Commissie nu samen met politici van grote EU-landen onze pulsvissers totaal te kielhalen.

Ik ben al dertig jaar met deze strijd bezig. Juist de komende jaren blijft er met een nieuw EU-Parlement en een andere Commissie voor ons werk aan de winkel: de louter mondeling toegezegde voortgang van de EU-Commissie richting toelating wil ik vanuit de grote EVP-Fractie blijven monitoren. Er is één klein stapje gezet, maar er zijn nog vele stappen te gaan!

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's