Bezoekers Europees Parlement

Bezoek het Europees Parlement!

Welke wetgeving en welke dossiers worden in het Europees Parlement besproken? Hoe werkt de Europese democratie? Brussel vormt het kloppend hart van de Europese Unie. Naast de Europese Raad en de Commissie is ook het Europees Parlement er gevestigd, hoewel de officiële zetel zich in Straatsburg bevindt. De parlementaire commissies vergaderen in Brussel en het Parlement houdt er een klein aantal van zijn plenaire vergaderingen. Breng een dagdeel in het Europees Parlement en de Europese Wijk door en proef de sfeer… de nette pakken, zwarte auto’s van staatshoofden, cameramensen, fotografen, ministers en ontmoet bekende politici. Het Europees Parlement is de direct gekozen volksvertegenwoordiging van alle 500 miljoen burgers die de Europese Unie vandaag telt. Samen met de Raad van Ministers uit de lidstaten geven de Leden van het Europees Parlement vorm aan de Europese wetgeving. Bezoek uw CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik in Brussel om te zien hoe dat in zijn werk gaat! Hoe verloopt een commissie- of plenaire vergadering van het Europees Parlement eigenlijk, met zó vele talen en parlementsleden uit alle lidstaten en uithoeken van de Europese Unie? U wilt Annie Schreijer-Pierik live ontmoeten en haar dagelijkse werkzaamheden in Brussel of Straatsburg zelf beleven? Dat kán! Jaarlijks ontvangt Annie Schreijer-Pierik een groot aantal bezoekersgroepen in het Europees Parlement. ‘Europa dichterbij’ is haar motto en dat brengt zij  graag in de praktijk.

U bent van harte welkom. Annie Schreijer-Pierik ontvangt met haar medewerkers wekelijks één of meerdere bezoekersgroepen voor een één- of meerdaags bezoek aan het Brusselse hart van de Europese democratie. Dat kunnen bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, lokale partij-afdelingen, plaatselijke verenigingen, ondernemers, landbouworganisaties of groepen kiezers zijn, maar ook studenten, universiteiten, hogescholen, scholen, activisten of burgers die graag over een bepaald onderwerp met haar als Europarlementariër van gedachten willen wisselen. Tijdens het bezoek ontmoet u Annie Schreijer-Pierik en spreekt u met beleidsmedewerkers over de politieke activiteiten van Annie Schreijer-Pierik in het Europees Parlement. Ook leggen haar adviseurs en voorlichters uw bezoekersgroep uit hoe het Europees Parlement en de Europese Unie werken. Na afloop wordt een rondleiding in de Brusselse plenaire zaal en door het gebouwencomplex van het Europees Parlement verzorgd.

Een meerdaags bezoek aan het Europees Parlement kan ook gecombineerd worden met een bezoek aan het Parlementarium bij het EP, de Europese Commissie of de Raad van de Europese Unie. U dient een bezoek aan deze instellingen zelf te reserveren.

  • Bezoekerscentrum van het Europees Parlement
    Paul-Henri Spaakgebouw (PHS)
    Wiertzstraat 60 / Rue Wiertz 60
    1047 Brussel
  • Parkeergelegenheid touringcar: Ardennestraat, hoek Belliardstraat, Brussel.

Algemene informatie over een bezoek aan het Europees Parlement vindt u hier.

Aanvraag groepsbezoek Annie Schreijer-Pierik

Voor de aanvraag van een groepsbezoek (minimaal 25 personen), voor praktische informatie en nadere ondersteuning  kunt u contact opnemen met plaatselijk parlementair medewerkster Stephanie Smit. Bent u van plan het komende jaar een bezoek te brengen aan het Europees Parlement in Brussel? Vraag uw groepsbezoek dan tijdig aan!

Stephanie Smit:

annie.schreijer-pierik-office@europarl.europa.eu

Helaas is het niet meer mogelijk om nog een groepsbezoek aan Annie Schreijer-Pierik aan te vragen voor 2018 en 2019. De gehele planning en het gehele budget zijn volgepland.

Mocht u toch graag een groepsbezoek willen brengen aan het Europees Parlement kijkt u dan op onderstaande website waar u ook een algemeen groepsbezoek aan het Europees Parlement in Brussel aan kunt vragen:

http://www.europarl.europa.eu/visiting/nl/brussel/welkom

Wij wensen u veel succes en wellicht tot ziens in Brussel!

Agenda

Geen opkomende evenementen