Bezoek virtueel het Europees Parlement in Brussel

12-10-2020

Sinds maart van dit jaar gaat het coronavirus de gehele wereld over en is ons leven hierdoor drastisch veranderd. Voor mijn bezoekersgroepen betekende dit ook dat een bezoek aan mij en aan het Europees Parlement helaas niet meer toegestaan en daarmee dan ook niet meer mogelijk was. Alles moest worden gecanceld, want verspreiding ga je tegen door ook de mensen niet verder te verspreiden. En daarnaast is thuiswerken waar het kan nu de norm en zo ook voor ons. Dat betekent dan ook dat niet iedere Europarlementariër in Brussel is, maar alleen diegenen die er noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn.

Vanaf begin maart werden de eerste groepen die mij zouden gaan bezoeken in de eerstvolgende maanden benaderd door ons met het bericht dat het bezoek vanwege het COVID-19 virus gecanceld moest worden. Veelal kregen we gelijk de vraag wanneer het bezoek dan ingehaald zou kunnen worden. Waar wij hoopten dat dit spoedig weer het geval zou zijn heeft corona ons die hoop ontnomen, want wij weten gewoonweg niet wanneer en hoe groepsbezoeken (weer) mogelijk zijn. Hierdoor kunnen wij helaas geen nieuwe afspraken maken en zullen wij af moeten wachten wanneer er weer mogelijkheden zijn om groepsbezoeken te organiseren. Tot die tijd kunnen wij helaas geen bezoekers ontvangen of nader informeren.

Maar niet alleen ik ontving bezoekers in het Europees Parlement, want ook collega-Europarlementariërs en de medewerkers van de bezoekersdiensten ontvingen bezoekers. En mede dankzij de goede hulp van de medewerkers van de bezoekersdiensten, voor de Nederlandstalige sector zijn dat Francoise Verburg-Petit, Olaf Schneider en Lieve Lauwerens, verliepen bezoeken volgens planning en kregen bezoekers een onvergetelijke dag in het Europees Parlement. Helaas duurde dit tot begin maart van dit jaar…

Maar nu hebben deze medewerkers, zoals hierboven genoemd, en de huidige trainees Tina Sioen en Deyvid Stefanov van de bezoekersdiensten hun handen ineengeslagen en verzorgen zij vanaf half oktober online presentaties en virtuele bezoeken aan het Europees Parlement. Deze bezoeken zijn voor minimaal 10 en maximaal 50 deelnemers en het zal inhoudelijk iets vertellen over de werking van het Europees Parlement, de besluitvorming en actuele onderwerpen. Daarnaast zal er een inleidende video worden getoond, zullen er vlogfilmpjes worden getoond, maar kunnen er ook bepaalde thema’s behandeld worden, mits dat voorafgaand doorgegeven is.

Een erg leuk en goed alternatief in deze bizarre tijd! Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om dit via de website aan te vragen, maar dit zal in de nabije toekomst wel het geval zijn. Mocht u interesse hebben in een Nederlandstalige online presentatie en/of een virtueel bezoek dan kunt u contact opnemen met de Nederlandstalige tak van de bezoekersdiensten via: Vissem-NL@europarl.europa.eu.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's