Annie Schreijer-Pierik: voorstel klokverzetten zwak

12-09-2018

Het is pure winst voor onze gezondheid en gezinnen dat Brussel vandaag voorstelt om het klokverzetten te stoppen. Maar het is zwak dat de Europese Commissie zelf geen keuze presenteert tussen wintertijd en zomertijd.” Annie Schreijer-Pierik (CDA Europarlement) reageerde woensdag op het voorstel van de Europese Commissie over het klokverzetten.

Annie Schreijer verzet zich al sinds de invoering tegen het klokverzetten voor wintertijd en zomertijd. De beoogde energiebesparing is nooit gehaald. Het uur vooruit en achteruit schaadt het bioritme. Het is vooral slecht voor de gezondheid van ouderen en hartpatiënten.

Het voorstel is ook winst voor de Europese democratie, want de Europese Commissie luistert naar de argumenten en de meningen uit de inspraakronde“, aldus Annie Schreijer. “Het is ook winst voor de betere regelgeving in de EU, want hiermee vervalt een overbodige plicht voor 500 miljoen inwoners elk halfjaar.

Maar Schreijer noemt het zwak dat de Europese Commissie zelf geen keuze durft voor te stellen tussen zomertijd of wintertijd. “Ik verwachtte echt meer politieke moed van de Europese Commissie. En ik verwachtte veel meer expertise en vooral meer inzet voor Europese eenheid.

Schreijer belooft zelf wijzigingen in te dienen om het voorstel te versterken: “Wij gaan ons inzetten voor een Europese regeling: alle landen wìntertijd of alle landen zómertijd. We willen geen rommeltje. Burgers en bedrijven verwachten, verdienen en krijgen Europese eenheid.

Een invoeringstermijn van 6 maanden (maart 2019) vind Schreijer bovendien wat te ambitieus. “Dat zou vast een EU-record in snelle besluitvorming zijn. Er is meer tijd nodig om alle EU-landen en het Europees Parlement op één lijn te krijgen.

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's