Actie nodig voor herstel bijen

21-06-2016

Het gaat niet best met de bijen in Nederland en andere EU-landen. En dat is riskant voor de noodzakelijke bestuiving van de gewassen. Het Europees Parlement vergaderde vandaag op hoog niveau over oplossingen.

Europarlementslid Annie Schreijer-Pierik verwelkomde daarvoor dinsdag o.a. Prins Albert II van Monaco, zelf een hobby-imker. “Boodschap van de prins was dat de situatie alarmerend is en we alles op alles moeten zetten, vooral meer wetenschappelijk onderzoek is nodig. Helemaal mee eens!”, zei Annie Schreijer.

Groot probleem voor de bijen is de Varroa-mijt: een parasiet die hele bijenvolken kan uitroeien. “Daarom heb ik in het Europarlement een voorstel ingediend voor meer onderzoek naar de Varroa-mijt. We moeten bijen weerbaar helpen maken tegen deze mijt.”

Annie is ook een van de initiatiefnemers van een schriftelijke verklaring onder Europarlementsleden. Die roept op tot een Europese bijendag, voor meer bewustwording van de problemen. Deze verklaring is inmiddels ondertekend door vele Europarlementsleden – ondertussen is de wereldvoedselorganisatie FAO ook bereid tot een ‘wereld-bijendag’.

Van de bijensoorten is een steeds groter deel met uitsterven bedreigd. “We hopen op een snelle oplossing”, zegt Annie Schreijer. “Zoals Albert Einstein al gezegd zou hebben: “Als de bij uitsterft, volgt de mensheid in twee jaar”…

Agenda

Geen opkomende evenementen

Laatste Video's